Under 2015 har vi mötts av bilder från olika delar av världen där människor tvingats fly från sina hem på grund av konflikter och mänsklighetens svartaste sidor. I fotspåren hamnar många tusen människor i situationer med enorma familjetragedier som följd.

Vi tror att alla med oss känner en hjälplöshet att inte kunna vara på plats och hjälpa dessa människor och framför allt barnen som tappat sin trygghet. Genom att vi bidrar ekonomiskt till SOS barnbyar hoppas vi att barnen som är de mest utsatta i dessa stunder kan få en trygg uppväxt med mycket kärlek, omtanke och framför allt mycket lek som ju är viktigt när barn är just barn.

Vi vill också uppmana andra som har möjligheten att stötta internationella och nationella hjälporganisationer så att de kan fortsätta med sina hjälteinsatser!

Söderenergi väljer Ides MasterConcept för hantering av deras anläggningsdokumentation som en del av deras IT-plattform för framtiden.

Söderenergi hanterar idag en mycket stor mängd dokument, som till exempel ritningar, kopplingsscheman, beskrivningar med mera. De största konsumenterna av denna dokumentation är de som arbetar med underhåll och drift.

All anläggningsdokumentation ligger idag samlad på nätverket i en struktur som avser att spegla anläggningsstrukturen. All versionshantering av dokument är idag helt manuell. Sökning av anläggningsdokument är tidskrävande på grund av den något ostrukturerade lagringen samt brist på metadata.

Att få ordning och reda genom digitalisering och strukturering är ett arbete som har pågått under en tid som nu kommer ta ny fart relaterat till införande av ett anläggningsregister och anläggningsdokumentationssystem.

Ambition och nytta relaterat till införande av Ides lösningar är följande:

• Minskad tid för informationssökning
• Minskad administration av anläggningsinformation
• Sänkt kostnad för informationsförvaltning
• Färre fel p.g.a. manuellt arbete
• Minskat eller eliminerat dubbelarbete
• Förbättrad spårbarhet/sökbarhet
• Förbättrad tillgänglighet av anläggningsdokumentation där den behövs
• Ökad nöjdhet bland berörda medarbetare
• Minskat personalberoende
• Ökad tillgänglighet
• Förenklad förvaltning
• Färre felkällor (dokumentversioner)

Om Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme i Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket.

Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Därutöver finns två reservanläggningar, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral.

Merparten av värmeproduktionen säljs och distribueras av våra kunder, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Det finns dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm.
Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.

Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Söderenergi ägs av Telge AB (42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB (58%), ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner.

“Smart kan bli smartare” är orden som användes när SZ-AISTOR och Ides AB kom överens om att leverera deras unika produktteknologier för att stödja China Smart City Projects.

Ides och SZ-AISTOR kommer tillsammans att kombinera deras teknologier för att implementera en plattform för att stödja struktureringen av de stora mängder som produceras i ett Smart City Project. Teknologin stödjer datainsamling under projektfasen, som exempelvis planering, design och konstruktion med komponenter för att lämna över till driftledning för ett långsiktigt livscykelstöd.

– Information och data måste struktureras för framtida generationer, det måste vara möjligt att söka och läsa. Teknisk information och kommersiell information är också viktigt och måste skyddas för framtida drift och underhåll. Ides kommer leverera sin mjukvaruplattform, MasterConcept, tillsammans med teknologi från SZ-AISTOR för att förbättra Smart Citys drift och underhåll” säger Ms. Wang, VD SZ-AISTOR.

– Genom att använda teknologi för hela livscykeln, ger vi våra kunder en plattform som ger stöd för många år. Vi är stolta över samarbetet med en partner som SZ-AISTOR och Smart City Projects som är strategiskt viktiga, säger Lars Geidne, VD Ides AB

Sverige har en innovativ position och historia inom teknikutveckling och innovationer. Ides AB är företaget som utvecklar och levererar MasterConcept, mjukvaruplattformen som är utvecklad i Linköping, Sverige, och har använts av världsledande företag över hela världen under de senaste 25 åren.

En ny Service Release är nu släppt. Alla Ides kunder som har serviceavtal kan ladda ner senaste versionen gratis och får direkt fördelarna av senaste uppdateringen.

Den nya versionen innehåller flertalet funktioner och uppdateringar, bland annat:

  • Prestandaförbättringar
  • CAD-Driver för Revit
  • Stöd för bland annat AutoCAD 2016 och Office 365

Läs mer om MasterConcept 12.2 genom att följa länken nedan.

Beijing Jianyi Investment Development CO. LTD (BJJY) tar ett innovativt steg med MasterConcept

Beijing Jianyi Group, en av Kinas ledande entreprenörer inom byggnation och anläggningsleveranser, vidareutvecklar sitt BIM-koncept genom att implementera MasterConcept som ett av deras primära projektplattformar för all projektdatahantering.

Verkställande direktören och ägaren av Beijing Jianyi Group(BJJY), Mr. Zhang menar att “som en viktig spelare på den kinesiska marknaden inom anläggningsleveranser och byggnation måste vi konstant utveckla vår verksamhet. Genom att använda de senaste teknologierna och fortsätta vara innovativa stärker vi vår positionering, men framför allt adderar vi värde till våra kunder genom digitala anläggningsleveranser för framtiden. Med svensk teknologi i kombination med vår egen mångåriga erfarenhet kommer vi tillsammans med Ides AB att utveckla även den kinesiska bygg- och anläggningsindustrin, speciellt BIM”

Med MasterConcept och dess datacentrerade plattform sammanhåller alla aspekter av ett projekt. Alla projekt och anläggningsdata blir tillgängligt för alla intressenter i projektet. Avdelningarna för inköp, kvalitetskontroll, projektkontroll och konstruktion kommer att tillsammans med projektledningen ges full inblick, även om många avdelningar använder avancerade system för 3D- modelleringar såsom Plant 3D och 3D byggapplikationer.

Lars Geidne koncernchef och grundare i Ides AB menar ” En partner som Beijing Jianyi Group blir en naturlig del av vår utvecklingsorganisation genom att dom tillför på ett naturligt sätt sin erfarenhet av Kinesisk ingenjörskultur. Tillsammans med Beijing Jianyi Group kommer vi utveckla den kinesiska marknaden på basen av vår teknologi och Beijing Jianyi Groups erfarenhet”

MasterConcept kopplar samman och integreras med många applikationer med hjälp av konceptet Ides CAD-Driver. Med MasterConcepts unika stöd för objektorienterade anläggningsstrukturer i kombination med tekniska dokument hanterar systemet anläggningsdata, från byggnadsmodeller till konstruktionsdata såsom el och instrumentering.

Med 25 år på marknaden och stöd för en central hantering av såväl data som konstruktion stödjer MasterConcept hela datakedjan från konstruktion till byggnation och slutligen ett överlämnande av digital data till anläggningsägaren. Ides AB levererar sina lösningar till företag inom kraftproduktion, infrastrukturprojekt, kärnkraft, kraftdistribution, tillverkande företag och har med den innovativa PDM/PLM plattformen en idag marknadsledande position.

 

MasterConcept och Revit-integrationen är utvecklad i nära samarbete med företag inom arkitektur, byggnation, anläggningsförvaltning och kraftgenerering.

Ides integration erbjuder nu spårbarhet för den dokumentation som är producerad i Autidesk Revit, såsom 3D-vyer, 2D-ritningar, sektionsritningar, detaljritningar och andra dokument.

MasterConcept BIM & AEC är fullt integrerad med den så kallade BIM-modellen i Revit. Integrationen baseras på plattformen Ides CAD-Driver och omfattar två olika områden i Revit: dokument och objekt. BIM och AEC-aspekter har nu utvecklats vidare genom att koppla samman dokument och modell i Revit med MasterConcept. Dokument och data inklusive tillhörande filer tas om hand i MasterConcept med automatik.

Collaborative Engineering med Ides Revit-integration

När en koppling skapats med Revit-modellen håller MasterConcept koll på framtida revisionsförändringar genom hela projektet eller hela anläggningens livscykel. Alla dokumentfiler som kopplas samman och synkroniseras med MasterConcept kommer dessutom  att omfattas av arbetsflöden m.m i MasterConcept. Objekt som finns i Revit-modellen kommer att kopplas samman med MasterConcept anläggningsdatabas.

Integrationen med MasterConcept innebär dessutom att användare får tillgång till övergripande funktioner för projekthantering, spårbarhet och revisionshantering – funktionsområden som är viktiga inom Collaborative Engineering.

Den mest påtagliga fördelen är att alla i organisationen har tillgång till all information även om de inte kör expertsystemet Revit. Samtidigt blir det lättare att hitta data och dokument när man endast behöver leta på en plats.

CAD-Driver integrationer för andra applikationer

MasterConcept CAD-Driver finns integrerad med AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD P&ID, AutoCAD Mechanical och Autodesk Inventor.