MasterConcept och Revit-integrationen är utvecklad i nära samarbete med företag inom arkitektur, byggnation, anläggningsförvaltning och kraftgenerering.

Ides integration erbjuder nu spårbarhet för den dokumentation som är producerad i Autidesk Revit, såsom 3D-vyer, 2D-ritningar, sektionsritningar, detaljritningar och andra dokument.

MasterConcept BIM & AEC är fullt integrerad med den så kallade BIM-modellen i Revit. Integrationen baseras på plattformen Ides CAD-Driver och omfattar två olika områden i Revit: dokument och objekt. BIM och AEC-aspekter har nu utvecklats vidare genom att koppla samman dokument och modell i Revit med MasterConcept. Dokument och data inklusive tillhörande filer tas om hand i MasterConcept med automatik.

Collaborative Engineering med Ides Revit-integration

När en koppling skapats med Revit-modellen håller MasterConcept koll på framtida revisionsförändringar genom hela projektet eller hela anläggningens livscykel. Alla dokumentfiler som kopplas samman och synkroniseras med MasterConcept kommer dessutom  att omfattas av arbetsflöden m.m i MasterConcept. Objekt som finns i Revit-modellen kommer att kopplas samman med MasterConcept anläggningsdatabas.

Integrationen med MasterConcept innebär dessutom att användare får tillgång till övergripande funktioner för projekthantering, spårbarhet och revisionshantering – funktionsområden som är viktiga inom Collaborative Engineering.

Den mest påtagliga fördelen är att alla i organisationen har tillgång till all information även om de inte kör expertsystemet Revit. Samtidigt blir det lättare att hitta data och dokument när man endast behöver leta på en plats.

CAD-Driver integrationer för andra applikationer

MasterConcept CAD-Driver finns integrerad med AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Electrical, AutoCAD P&ID, AutoCAD Mechanical och Autodesk Inventor.