“Smart kan bli smartare” är orden som användes när SZ-AISTOR och Ides AB kom överens om att leverera deras unika produktteknologier för att stödja China Smart City Projects.

Ides och SZ-AISTOR kommer tillsammans att kombinera deras teknologier för att implementera en plattform för att stödja struktureringen av de stora mängder som produceras i ett Smart City Project. Teknologin stödjer datainsamling under projektfasen, som exempelvis planering, design och konstruktion med komponenter för att lämna över till driftledning för ett långsiktigt livscykelstöd.

– Information och data måste struktureras för framtida generationer, det måste vara möjligt att söka och läsa. Teknisk information och kommersiell information är också viktigt och måste skyddas för framtida drift och underhåll. Ides kommer leverera sin mjukvaruplattform, MasterConcept, tillsammans med teknologi från SZ-AISTOR för att förbättra Smart Citys drift och underhåll” säger Ms. Wang, VD SZ-AISTOR.

– Genom att använda teknologi för hela livscykeln, ger vi våra kunder en plattform som ger stöd för många år. Vi är stolta över samarbetet med en partner som SZ-AISTOR och Smart City Projects som är strategiskt viktiga, säger Lars Geidne, VD Ides AB

Sverige har en innovativ position och historia inom teknikutveckling och innovationer. Ides AB är företaget som utvecklar och levererar MasterConcept, mjukvaruplattformen som är utvecklad i Linköping, Sverige, och har använts av världsledande företag över hela världen under de senaste 25 åren.