Söderenergi väljer Ides MasterConcept för hantering av deras anläggningsdokumentation som en del av deras IT-plattform för framtiden.

Söderenergi hanterar idag en mycket stor mängd dokument, som till exempel ritningar, kopplingsscheman, beskrivningar med mera. De största konsumenterna av denna dokumentation är de som arbetar med underhåll och drift.

All anläggningsdokumentation ligger idag samlad på nätverket i en struktur som avser att spegla anläggningsstrukturen. All versionshantering av dokument är idag helt manuell. Sökning av anläggningsdokument är tidskrävande på grund av den något ostrukturerade lagringen samt brist på metadata.

Att få ordning och reda genom digitalisering och strukturering är ett arbete som har pågått under en tid som nu kommer ta ny fart relaterat till införande av ett anläggningsregister och anläggningsdokumentationssystem.

Ambition och nytta relaterat till införande av Ides lösningar är följande:

• Minskad tid för informationssökning
• Minskad administration av anläggningsinformation
• Sänkt kostnad för informationsförvaltning
• Färre fel p.g.a. manuellt arbete
• Minskat eller eliminerat dubbelarbete
• Förbättrad spårbarhet/sökbarhet
• Förbättrad tillgänglighet av anläggningsdokumentation där den behövs
• Ökad nöjdhet bland berörda medarbetare
• Minskat personalberoende
• Ökad tillgänglighet
• Förenklad förvaltning
• Färre felkällor (dokumentversioner)

Om Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme i Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket.

Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Därutöver finns två reservanläggningar, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral.

Merparten av värmeproduktionen säljs och distribueras av våra kunder, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Det finns dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm.
Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.

Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Söderenergi ägs av Telge AB (42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB (58%), ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner.