Seminarie om MasterConcept 16.1 och vår nya unika lösning för underhållsstöd genom hela livscykeln.

Välkommen att lyssna till vår nya release av MasterConcpet 16.1 – en ny modul för säkerhetsanalys av en anläggning, förbättrade arbetsflöden och attesthantering samt en mängd förbättringar inom många områden.

Vi kommer även på seminariet presentera MasterConcept Maintenance med våra nya moduler för Förebyggande Underhåll och Arbetsorder och beskriva hur de kan stödja alla faser av ett projekt.

  • Datum och Tid: 18 oktober kl. 13:00-17:00
  • Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping