Ides AB lanserar nästa release av MasterConcept dvs version 20.0 på användarkonferensen
den 13 och 14 maj. Lansering görs på konferensanläggningen HOOKS Herrgård där årets ICC konferensen går av stapeln.

Gå in och läs mer om ICC 2020 på www.idesglobal.com/icc2020