Privacy Policy

Vi på Ides tycker det är viktigt att visa både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig. Den gäller för Ides webbplats och för alla relaterade webbplatser, applikationer, tjänster och verktyg där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

Det är vårt ansvar att se till att du som är registrerad i vårt system:
1. Är medveten om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
2. Kan göra aktiva val att godkänna eller neka till behandling och lagring av dina personuppgifter.
3. Kan uppdatera dina uppgifter.
4. Kan bli glömd ur systemet och att informationen vi lagrat om dig raderas.
5. Kan få alla personuppgifter vi lagrat om dig utlämnade till dig.
6. Kan begära att vi exporterar dina personuppgifter vid, exempelvis, byte av leverantör.
7. Har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss. Vi lämnar inte ut dem till tredje part utan att du informeras och uttryckligen godkänner hur och varför detta sker.

Vad räknas som personuppgifter?

Till personuppgifter räknas allt som kan identifiera dig personligen; namn, adress, telefonnummer , e-mail osv.

Varför lagrar vi information?

Vi behandlar olika typer av data för att kunna uppfylla våran supporttjänst och leverera snabba och relevanta svar på dina frågeställningar. Vi behandlar också data för att förbättra programvara, se separat kapitel om detta (CEP), marknadsföra våra produkter, aktiviteter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, telefon, e-post och via vår hemsida eller kundwebb.

Hur samlas uppgifterna in?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss, exempelvis vid utbildningstillfällen, webinarier och seminarier. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss. Till exempel för att få viss information, eller när du väljer att svara på ett frågeformulär som vi har skickat ut till dig, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev.

Vilken information vi samlar in om dig beror självklart på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Tredjepartsinformation

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi varken säljer, byter eller överför dem till externa parter.

Uppdatera dina uppgifter

För att uppdatera dina personuppgifter behöver du bara maila oss på: info@idesglobal.com. Har du inlogg på Min sida (kundwebben) kan du enkelt redigera dina uppgifter därifrån.

Radera dig ur systemet

För att få dina uppgifter raderade ur våra system och register anmäler du det till oss på info@idesglobal.com.

Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies. Läs mer här.

Licenskontroll

Insamlad data för licens- och användarkontroller för åtkomst till systemet

De data vi samlar in från användaren och utrustningen som användaren tillträder Ides programvara ifrån är endast till för att identifiera och autentisera användaren och dess utrustning.

Syftet att identifiera användaren är att avgöra om och hur användaren skall få tillgång till de data som Licenstagaren har lagrat i den databas som användaren kopplar upp sig mot.

Data som samlas in för licenskontroll i Ides programvara sparas och kontrolleras inom Licenstagarens miljö alternativt i Ides Cloud, om licenstagaren har valt Ides Cloud som lösning. Licensdata som skickas till licenskontroll arean i Ides programvara innehåller domänanvändare och/eller databasanvändarnamn, IP-Adress och identifikation av utrustningen.

CEP – Customer Experience Program

Den här informationen beskriver insamlande av information relaterat till användandet av Ides programvara och “Ides Customer Experience Program” (CEP) rapporter, som skickas till Ides CEP-modul. Detta är en del av det licensavtal som tecknats mellan licenstagaren som köpt användarrätten till programvara och Ides AB.

Informationen som samlas in kan hjälpa oss på Ides att förstå användarnas upplevelse av t.ex. Master explorer, där upplevelsen kan vara relaterat till prestanda eller antal klick för att komma fram till önskad funktion. Det kan dessutom hjälpa Ides med kundsupport genom att kompilera statistik över vilka moduler och dialoger som används i produkten och hur de används.

Insamlad av data för CEP

Huvuddelen av informationen som mottags av Ides består av namnen på de dialoger och menyalternativ som öppnas och används i MasterConcept, för att kunna se var i produkten kunderna arbetar och med vilken funktionalitet. Tidsuppgifter för prestandamätning (laddningstider) skickas också för att kunna identifiera långsamma SQL-frågor (dock utan potentiellt känslig data eller parametervärden).

CEP-rapporter innehåller följande information:

· Datorkonfiguration, t.ex. mängden minne installerad och operativsystemets version.
· Installerade tredjeparts produkter som används av MasterConcept, exempelvis AutoCAD och Microsoft Office.
· Prestandastatistik, inklusive laddningstiden av Master explorer och alla dialoger.
· Dialoganvändningsstatistik, exempelvis de använda dialogerna och antalet gånger de använts och vilka menyalternativ som dialogerna startades med.
· När en CEP-logg skickas till Ides server, loggas inte IP-adressen av Ides servrar.

Säkerhet

Data som skickas till Ides via CEP är krypterad med ”Secure Sockets Layer Protocol” (SSL) för att skydda kundernas information från att avlyssnas. Informationen kommer endast att lagras på Ides servrar och användas för att sammanställa användnings- och prestandastatistik. Flera olika tekniker används för att skydda åtkomst till Ides servrar.

Personlig information som vi inte samlar in

Enligt svensk och internationell lag samlar inte Ides programvara in data från din enhet som kan identifiera eller avslöja din identitet direkt eller indirekt. GDPR (General Data Protection Regulation) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera.

Delande av data

Ides kommer inte att dela med sig av insamlade CEP-data med tredje part. Insamlad CEP statistik kan komma att presenteras i supportportalen. Ides kommer inte dela insamlad data och kan INTE dela personligt identifierbar information då sådana data aldrig samlas in.

Uppdateringar av denna säkerhetspolicy

Denna säkerhetspolicy kan komma att uppdateras i framtiden. Ditt fortsatta användande av Ides programvara tolkas som ditt medgivande till licensavtalet samt insamlandet av ovanstående information.

Kontakta oss

Om du har några som helst funderingar kring hur och varför vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss direkt på info@idesglobal.com