Master concept BIM för fastighetsförvaltning

IT-lösning med kapacitet att ta emot informationsleveranser från BIM-projekt
med komplett stöd för underhåll och drift av fastigheten