Ides MasterConcept har fått uppdraget att hantera alla typer av anläggningsinformation

 

Ides MasterConcept har fått uppdraget att hantera alla typer av anläggningsinformation inom Skellefteå Kraft. Med regelverk för strukturering av anläggningsinformationen kan informationsflödet säkras genom att enkelt och kostnadseffektivt kontrollera, standardisera, underhålla och genomföra anläggningsförändringar.

MasterConcept – en Master för anläggningens data och dokument

MasterConcept kommer att hantera Skellefteå Krafts produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft och värme- och bioenergi. Anläggningsinformationen finns idag i olika system och det är viktigt för beställaren att informationen kan struktureras och hanteras framtidssäkert. För att Skellefteå Kraft enkelt ska säkra informationsflödet från projekt till förvaltning kommer nu all anläggningsinformation samlas i ett gemensamt IT-stöd – en Master.

 • MasterConcept kommer hantera rutiner, instruktioner och tekniska dokument för att göra underhållsarbetet säkrare och med högre precision. Genom att Skellefteå Kraft nu sammanställer all dokumentation och information i ett centralt system förenklas framtida integrationer och kostnader reduceras på grund av en högre informationskvalité, säger Lars Geidne CEO Ides AB

Ett stöd för användaren

Tekniska krav på informationssäkerhet och funktioner har varit viktigt i upphandlingen av ett nytt IT-stöd. Beställaren har även lagt stort fokus på användarvänlighet och vill att systemet ska vara modernt och intuitivt samtidigt som det ska vara enkelt att arbeta i.
Användarupplevelsen är viktigt för att det ska bli ett gemensamt system som alla arbetar och trivs i.

Standardisera enligt IEC/ISO 81346

MasterConcept har ett stöd för såväl nya som äldre standarder avseende beteckning av anläggningars olika beståndsdelar och dokument. Skellefteå Kraft kommer att följa standarder såsom SS EN 81346 / IEC-ISO 81346 för nya anläggningar men kommer också ha möjlighet att koppla information mot äldre beteckningar i befintliga anläggningar.

Borås Energi och Miljö har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept för att hantera alla typer av anläggningsinformation. Med strukturerad anläggningsinformation kan Borås Energi och Miljö enkelt och kostnadseffektivt kontrollera, standardisera, underhålla, analysera och genomföra anläggningsförändringar.

MasterConcept – en strategisk plattform i IT-miljön.

Borås Energi och Miljö driver ett stort investeringsprojekt (EMC – Energi och Miljöcenter) där ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk byggs och samlokaliseras för att uppnå största möjliga synergier. Projektet kommer att leverera stora mängder teknisk anläggningsinformation där det är viktigt att beställaren effektivt kan ta emot och förvalta informationen.

– En stor del av informationsleveranser från leverantörer kommer att vara i dokumentform, men Borås Energi och Miljö ser även att MasterConcept kommer att få ta hand om renodlad information som måste lagras strukturerat. Ett exempel är investeringsprojektet EMC där leveranser av BIM-information enkelt måste kunna hanteras och underhållas, säger Fredrik Andersson, IT-arkitekt på Borås Energi och Miljö.

Komplexa BIM-modeller och anläggningsinformation

Den tekniska anläggningsinformationen är central information för stora delar av beställarens organisation. Begreppet anläggningsinformation avser både traditionell anläggningsdokumentation inkluderat 3D-modeller (BIM), men även utrustnings- och komponentdata samt ekonomirelaterad information.-

– MasterConcept erbjuder mer än bara hantering av CAD-ritningar och dokument. Idag är det olika roller och personer som ska kunna analysera vilka utrustningar som finns var i anläggningen för planering av exempelvis reservdelar. Med MasterConcept helt integrerade stöd för 3D-BIM med informationshanteringen kring dessa komplexa modeller kommer Borås Energi och Miljö få ett hundraprocentigt stöd för att strukturera informationen i framtiden, säger Lars Geidne CEO Ides AB.

Sigma IT Consulting partner i leveransen av MasterConcept

– Ides partner och återförsäljare Sigma IT Consulting kommer tillsammans med Ides AB att leverera tjänster och integrationer. Sigma IT Consulting som sedan hösten 2017 agerar partner i Sverige för Ides produkt- och lösningsutbud har lång erfarenhet av införande av system och integrationer.

Om MasterConcept BIM

MasterConcept BIM är en plattform för arkitekt- och konstruktionstekniska data där dokument , CAD-modeller, 3D-modeller tillsammans med objekt och utrustningsinformation blir strukturerade. MasterConcept innehåller även Facility Management med förebyggande underhåll, arbetsorder, felrapportering med tillhörande appar för arbete offline.

Ides AB och det kinesiska arkitektföretaget HSarchitects har tecknat ett licensavtal för livcykelstöd i BIM inkluderat Facility Management och Underhåll. HSarchitects investering är en del i deras strategi att tillsammans med Ides AB bygga en molnbaserad lösning för Underhåll baserat på BIM.

HSarchitects, som ägs av HSBIM, investerar i MasterConcept Ultimate 17 molnbaserade teknologi för att strukturera tekniska data, dokument, 3D-modeller och förebyggande underhåll i ett och samma system.

– Vårt företag ska ligga i framkant och anamma ny teknologi, därför fastnade vi för Ides MasterConcept. Med MasterConcept kan vi utveckla vår befintliga affärsverksamhet inom arkitektur och byggnadskonstruktion samtidigt som vi kan utveckla nya affärsområden inom ett längre livscykelperspektiv, säger Peter Wang, VD och grundare till HSarchitects

Med MasterConcept expanderar HSarchitects sin verksamhet att även omfatta drift och underhåll. BIM-produkterna i leveransen omfattar både Engineering Data HUB och Maintenance HUB som tillsammans gör det möjligt för projektavdelningen och underhållsavdelningen att arbeta mot samma centrala information.

– Tillsammans med HSarchitects skapar vi ett strategiskt partnerskap där vår plattform och molnlösningar kombineras till best practice i Kina. Vi flyttar fram positionerna för konfiguration av förebyggande underhåll till ett tidigt skede i projekteringen vilket gynnar underhållsmässigheten och övertagandet från projekt till förvaltning, säger Lars Geidne, CEO och grundare Ides AB

Om HSarchitects

HSarchitects är en av kinas mest kända privata arkitektföretag med ett långt förflutet. HSa har varit med och utformat ett stort antal av Kinas mest kända byggnadsverk och har sitt huvudkontor i Shanghai.

HSa har sitt ursprung från humanism för att skapa ett helt nytt synsätt inom design med partnerskap. Allt för att duktiga talanger kan arbeta tillsammans för att skapa ett gemensamt högt värde. Över åren, trots kraftig expansion, har HSa aldrig avvikit från sin humanistiska ledstjärna.

I sin egenskap av företagets varumärke “HS” kommer kombinationen från de två Kinesiska tecknen där “H” är en förkortning av “Han” som refererar till en gedigen och traditionell kultur och ”S” en förkortning av ”Si” på Kinesiska som representerar konstant tänkande och undersökande.

Genom kombinationen ”HS” är intentionen att visa på en hängivenhet att leverera de bästa tjänsterna inom arkitektur i Kina.

I jämförelse med en centraliserad organisationsmodell som traditionella kinesiska institut för arkitektur, bygger HSa en helt annorlunda projektmodell med medlemmar från olika områden såsom planering, byggnadskonstruktion, MEP, landskap, inredning tillsammans med det nyskapade affärsområdet för BIM.

Mjukvaruföretaget Ides AB och Sigma IT Consulting har tecknat ett strategiskt partneravtal. Tillsammans erbjuder de tjänster och system för svensk och internationell anläggningsindustri.

Sigma IT Consulting är implementationspartner och erbjuder nu tjänster och system baserade på programvaruplattformen MasterConcept. Sigma kan nu implementera ett tekniskt dokumenthanteringssystem kombinerat med teknisk anläggningsdatahantering, helt integrerat med affärsprocesserna kring underhåll.

– Med en så erfaren partner som Sigma får våra kunder den bästa professionella vägledningen i att implementera vårt system i kombination med kritiska affärsprocesser i en komplex IT-infrastruktur, säger Lars Geidne, VD Ides AB

Plattformen MasterConcept är baserad på de grundläggande elementen inom anläggning och BIM-modellering, vilka är objekt, individer och artiklar. MasterConcept hanterar tekniska aspekter som bilder, 3D-modeller, CAD-filer i kombination med underhåll och tekniska anläggningsdata genom hela livscykeln.

– Med MasterConcept flyttar vi fram affärsprocessen för underhåll till ett tidigt skede i anläggningsprojekten istället för efter projektleverans som det görs idag. Genom att samla och strukturera alla tekniska data i ett centralt system redan i början av projektet får våra kunder en plattform med data som är avgörande ur ett livscykelperspektiv, avslutar Peter Lorenz, Manager, Asset by Sigma.

Om Sigma

Sigma Group består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar Sigma sitt tekniska kunnande, sin spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har över 3,400 medarbetare i elva länder och ägs av Dan Olofsson-familjens holdingbolag Danir AB.

Om Ides AB och MasterConcept

Ides AB är en svensk koncern med ett förflutet från mjukvaruutveckling sedan 1985.  MasterConcept är Ides programvara för skapande och organisering av tekniska anläggningsdata, byggnadsteknisk information och tekniska produktdata under ett projekts alla faser: konstruktion, projektgenomförande, underhåll och framtida driftanalyser. Ides hjälper till att strukturera affärsrelaterad- och operationell information såsom projektdokumentation, tekniska data om objekt, informationsobjekt, 3D-modeller, CAD-dokument samt Microsoft Office-dokument. Ides kunder är verksamma inom infrastruktur, byggnation, sjukhus, järnväg, tunnelbana, kraftnät, vindkraft, vattenkraft, värmekraftverk och marin som dagligen arbetar i Ides programvara MasterConcept.

 

För mer information, kontakta:
Lars Geidne
VD
Ides AB
email: lars.geidne@idesglobal.com
tel: +46 (0)736 656466
www.idesglobal.com

Peter Lorenz
Manager Asset by Sigma
Sigma IT Consulting
email: peter.lorenz@sigma.se
tel: +46 (0)703 09 34 07
www.assetbysigma.se

 

 

Ides AB meddelar att senaste utgåvan av MasterConcept nu finns på marknaden. MasterConcept Ultimate 17 innefattar nu EAM och BIM som en integrerad del i konstruktions- och ingenjörsplattformen. Genom att lägga till förebyggande underhållsplaner redan i projekt- och konstruktionsfasen ökar tillgängligheten och kvaliteten på alla typer av anläggningar.

Underhåll och 3D

Med MasterConcept Ultimate kan användarna använda både underhållsappar och 3D-modeller för att följa traditionellt underhåll. Med hjälp av IFC-modeller eller CAD-applikationer (exempelvis AutoCAD och Revit) kan underhållsavdelningar skapa och följa felrapporteringar samt arbetsorder.

– MasterConcept Ultimate 17 förenklar och öppnar upp interaktionen mellan konstruktion, drift och underhåll genom hela livscykeln av en anläggning, säger Lars Geidne, VD Ides AB

BIM 2D, 3D, 4D, 5D och 6D

Genom att integrera CAD-plattformarna AutoCAD och Revit erbjuder nu Ides en BIM-plattform för att strukturera information med gemensam dokumenthantering. MasterConcept är kopplat samman med modellernas 3D-instanser, vilket innebär att användarna kan beräkna volymer och göra priskalkyler parallellt med konstruktionsarbetet.

AssetMaster app – online och offline

Den nya appen i MasterConcept, AssetMaster, öppnar upp tillgängligheten för Arbetsorder, Felrapportering och förbättringsförslag. Appen har även ett offlineläge, vilket innebär att personal inom underhåll och service alltid kan komma åt sin information.

Jönköping Energi Värme och Kraft har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept som sin gemensamma IT-plattform för teknisk anläggningsdokumentation. Detta är ett resultat av en modernisering av arbetsprocesserna inom teknisk informationshantering. Tekniska data och dokument kommer nu att göras tillgängligt i en gemensam plattform som kommer att ligga till grund för hela livscykeln där både projektorganisationen samt drift och underhåll har tillgång till samma information. Det leder till mer tillförlitliga beslutsunderlag genom ökad informationskvalitet.

Systemleveransen sker tillsammans med SIGMA IT Consulting som har 20 års erfarenhet från komplexa systemintegrationer. SIGMA IT Consulting är en auktoriserad implementationspartner till Ides.

MasterConcept strukturerar och skyddar all teknisk information om anläggningens utrustning, komponent- och artikeldata, CAD-ritningar och 3D-modeller. Med MasterConcept projektlösning får organisationen en gemensam projektplats för att säkerställa all nödvändig information för framtida drift. Efter att implementationsprojektet avslutats kommer all information att bli tillgänglig i underhållssystemet på Jönköping Energi.

– Under vårens upphandlingsprocess presenterade Ides och Sigma det bästa lösningsförslaget enligt Jönköping Energis krav och behov. Ides MasterConcept erbjuder den mest konkurrenskraftiga kombinationen av att vara enkelt för användarna och löser komplexa problem vilket vi behöver för att hantera både ny och historisk teknisk information, säger Dan Bruhn, Produktionschef på Jönköping Energi.

En viktig del i utvecklingen av verksamhetens arbetsprocesser har varit att alla inom organisationen skall kunna söka på utrustning eller dokumentation oavsett avancerade CAD system och teknisk utrustning.

– Vi ser nu fram emot att installera och implementera Ides lösning MasterConcept, som blir en viktig pusselbit i att få ordning på informationshanteringen och bidra till att vårt övergripande mål: att göra Jönköping bättre, avslutar Dan.

Om Jönköping Energi

Jönköping Energi ägs av Jönköpings kommun och är en koncern som omfattar fyra bolag. Idag förser Jönköping Energi 55 000 kunder med ljus, kraft, värme, kyla, biogas och stadsnät. Jönköping Energi omsätter 1,3 miljarder kronor per år och är 270 anställda.

HOFOR, Köpenhamn Energi, har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept som deras framtida tekniska plattform. För att strukturera alla tekniska data och teknisk information implementerar HOFOR programvaran från Ides AB som deras Engineering Data HUB.

HOFOR inför MasterConcept för samtliga sina anläggningar som tjänar mer än 1 miljon kunder i Köpenhamnsregionen avseende el, dricksvatten, avlopp, fjärrvärme, stadsgas, fjärrkyla och byggnation av vindkraft.

 

Engineering Master Data blir Asset Master Data i ett och samma system

Ides MasterConcept införs som HOFOR´s “Engineering Data HUB” för samtliga byggnationsprojekt i framtiden. MasterConcept samlar in och ger kontroll över den stora mängd data som i ett senare skede slussas vidare till drift- och underhållssystemet inom HOFOR, MS Dynamics AX2012.

Exempel på anläggningsdata som hanteras i MasterConcept:

 • Kontroller och övergripande strukturering av nya anläggningsdata för så kallade “Greenfield Projects”
 • Komponentdata, viktiga konstruktionsegenskaper samt driftparametrar
 • Dataunderlag för underhållsplaner.
 • Dataunderlag för reservdelshantering
 • Referenser och länkar mellan utrustning och komponentregister
 • Referenser mellan komponenter, individer och tekniska dokument såsom CAD-ritningar och tekniska datablad.

För att projektorganisationen skall kunna utbyta anläggningsdata mellan sig och olika leverantörer erbjuder MasterConcept ett helt nytt systemstöd åt HOFOR. Det innebär att man spårar förändringar i sin egen tekniska förvaltning och förändringar av externa leverantörers förändringsarbeten under projekttiden, så kallade ”Brownfield Projects”.

Exempel på konstruktionsdata och funktioner som hanteras i MasterConcept Engineering data HUB:

 • Utbyte av existerande anläggningsdata för projekt av typen “Brownfield Project”
 • Utbyte av data för nya komponenter i anläggningen.
 • Datakontroller för kvalitetssäkring (syntax-check, standardkomponenter, arbetsflöden, etc.)
 • Förändringshantering med granskning och verifiering mot existerande data med historikmarkeringar (Vad har ändrats och av Vem i vilket projekt).
 • Projektens status jämfört mot uppskattat och verkligt utfall
 • Integration mot underhållssystemet

MasterConcept är en Objektorienterad central dataplattform som är väl integrerad med applikationer mot tekniska konstruktionsverktyg inom ett stort antal områden. Exempel är CAD, 3D CAD, Processkonstruktion, Elkonstruktion, logik schema, Mekanisk konstruktion samt all byggrelaterad byggnadsdokumentation.

 

Baserat på Ides mjukvara, MasterConcept, har SITRC, den kinesiska byggnadsentreprenören och Ides utvecklat metodik för den kinesiska byggnadsindustrin med fokus på hela processflödet från konstruktion och byggnation till fastighetsförvaltning för komplexa byggnadsprojekt. Utvecklingen har baserats på delar från ett av Kinas mest spektakulära projekt ”Disney Tourist and Resort Park”.

Ett spektakulärt projekt i Shanghai, Kina

SITRC är totalentreprenören för “Disney Tourist and Resort Park” i Shanghai, Kina. Projektet har pågått under flera år och ska vara klart under 2016. När det är klart kommer det vara världens största Disney Park med en beräknad volym om ca 17 miljoner besökande per år.

Innovativ utveckling av byggnadsindustrin

Utvecklingsprojektet tillsammans med Ides påbörjades i juni 2015 och pågick till den 1 november 2015. I samarbetet har ett så kallat ”Proof Of Concept” tagits fram för kinesiska BIM-projekt där alla projektdeltagarna arbetat mot en central installation av Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är det centrala dokumentationssystemet och hanterar samtliga dokument och 3D-modeller samt beståndsdelar av anläggningen såsom delobjekt och utrustning. Med det nya sättet att arbeta kommer nu även projektledning, projektplanering och inköp med i tidigare faser.

– Kombinationen mellan dokument- och objektarbetsflöden är en stor del av det unika med MasterConcept som den Kinesiska byggnadsindustrin ser som konkurrensfördelar. Med MasterConcept öppnas innehållet i avancerade CAD-dokument och 3D-modeller upp för fler grupper än bara de som dagligen ritar i systemen, säger Mr Yu, vVD, SITRC.

SITRC ska efter projektet överlämna hela anläggningen med tillhörande dokumentation och tekniska data till ägaren för framtida förvaltning och underhåll.

POC för projektet och framtida drift

SITRC och Ides skapade ett gemensamt projektteam under sommaren 2015 då man började implementationen och utbildningen i Ides MasterConcept.

Ides MasterConcept är helt integrerat med Microsoft Office-applikationer och teknisk programvara såsom Autodesk Revit 3D och AutoCAD-applikationerna inom disciplinerna Arkitektur och Ventilation, El, Rör och VVS. Objekt som konfigurerats att lagras i Ides MasterConcept kan därefter förädlas med tekniska data och egenskaper samt läggas in i flera funktionella strukturer. En ny standard som tagits fram även för BIM-industrin av standardiseringsinstituten ISO och IEC.

MasterConcept länkar samman såväl dokument som objekt och håller dessa synkroniserade mellan CAD-elementen och MasterConcept med Ides CAD-Driver.

 

Om SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd

SITRC, Shanghai Shendi Construction Co., Ltd ägs av Shanghai Shendi (Group) Co., Ltd. Som är ett 100 % ägt statligt företag.

Under 2015 har vi mötts av bilder från olika delar av världen där människor tvingats fly från sina hem på grund av konflikter och mänsklighetens svartaste sidor. I fotspåren hamnar många tusen människor i situationer med enorma familjetragedier som följd.

Vi tror att alla med oss känner en hjälplöshet att inte kunna vara på plats och hjälpa dessa människor och framför allt barnen som tappat sin trygghet. Genom att vi bidrar ekonomiskt till SOS barnbyar hoppas vi att barnen som är de mest utsatta i dessa stunder kan få en trygg uppväxt med mycket kärlek, omtanke och framför allt mycket lek som ju är viktigt när barn är just barn.

Vi vill också uppmana andra som har möjligheten att stötta internationella och nationella hjälporganisationer så att de kan fortsätta med sina hjälteinsatser!

Söderenergi väljer Ides MasterConcept för hantering av deras anläggningsdokumentation som en del av deras IT-plattform för framtiden.

Söderenergi hanterar idag en mycket stor mängd dokument, som till exempel ritningar, kopplingsscheman, beskrivningar med mera. De största konsumenterna av denna dokumentation är de som arbetar med underhåll och drift.

All anläggningsdokumentation ligger idag samlad på nätverket i en struktur som avser att spegla anläggningsstrukturen. All versionshantering av dokument är idag helt manuell. Sökning av anläggningsdokument är tidskrävande på grund av den något ostrukturerade lagringen samt brist på metadata.

Att få ordning och reda genom digitalisering och strukturering är ett arbete som har pågått under en tid som nu kommer ta ny fart relaterat till införande av ett anläggningsregister och anläggningsdokumentationssystem.

Ambition och nytta relaterat till införande av Ides lösningar är följande:

• Minskad tid för informationssökning
• Minskad administration av anläggningsinformation
• Sänkt kostnad för informationsförvaltning
• Färre fel p.g.a. manuellt arbete
• Minskat eller eliminerat dubbelarbete
• Förbättrad spårbarhet/sökbarhet
• Förbättrad tillgänglighet av anläggningsdokumentation där den behövs
• Ökad nöjdhet bland berörda medarbetare
• Minskat personalberoende
• Ökad tillgänglighet
• Förenklad förvaltning
• Färre felkällor (dokumentversioner)

Om Söderenergi – Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme i Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket.

Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Därutöver finns två reservanläggningar, Huddinge maskincentral och Geneta panncentral.

Merparten av värmeproduktionen säljs och distribueras av våra kunder, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Det finns dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme. Söderenergi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm.
Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.

Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Söderenergi ägs av Telge AB (42%) i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB (58%), ägt av Huddinge och Botkyrka kommuner.