Vi kan stolt presentera Partex som utställare på ICC. 

Vad är Partex?

Partex Marking Systems är världsledande specialist på industrimärkning för identifiering av elledningar, kablar, rör och komponenter. I vårt breda produktsortiment ingår allt ifrån ledningsmärkning och kabelmärkning till graverade skyltar och komponentmärkning. Vårt unika system bidrar till ökad effektivitet och säkerhet runt hela världen.

Partex kommer finnas med på hela konferensen.

Ides Community Conference äger rum den 13-14 november på Vadstena Klosterhotell.

Ides stärker sin utveckling för att även omfatta molnlösningar och utvecklingsplattformen Azure från Microsoft.

MasterConcept – nära integration till Microsoft-plattformar

Ides produktstrategi är att stödja flera olika affärsområden, som exempelvis tillverkning, BIM, Facility Management, anläggningskonstruktion och projekthantering. MasterConcept har stöd för både avancerad 3D-konstruktion och Office-dokumentation.

Officeintegration

MasterConcept har en integration till Microsoft Office-applikationer. Med integrationen har kunder till MasterConcept en sömlös integration och kopplar varje användare närmare dokumenthanteringen i systemet.

Apputveckling

Under 2017 släpptes appen AssetMaster som är en del av funktionaliteten i MasterConcept för underhåll. Med AssetMaster har serviceavdelningen åtkomst till arbetsordrar, felanmälningar och även dokumenthanteringen i MasterConcept.

AssetMaster stödjer Android, iOS och Windows

Azure IoT

MasterConcept för underhåll är utvecklat för att integrera standarden OPC UA Industrial Interoperability med hjälp av molnplattformen Azure Industrial IoT. Detta används för att samla data för förebyggande och prediktivt underhåll.

Borås Energi och Miljö har efter en offentlig upphandling valt Ides MasterConcept för att hantera alla typer av anläggningsinformation. Med strukturerad anläggningsinformation kan Borås Energi och Miljö enkelt och kostnadseffektivt kontrollera, standardisera, underhålla, analysera och genomföra anläggningsförändringar.

MasterConcept – en strategisk plattform i IT-miljön.

Borås Energi och Miljö driver ett stort investeringsprojekt (EMC – Energi och Miljöcenter) där ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk byggs och samlokaliseras för att uppnå största möjliga synergier. Projektet kommer att leverera stora mängder teknisk anläggningsinformation där det är viktigt att beställaren effektivt kan ta emot och förvalta informationen.

– En stor del av informationsleveranser från leverantörer kommer att vara i dokumentform, men Borås Energi och Miljö ser även att MasterConcept kommer att få ta hand om renodlad information som måste lagras strukturerat. Ett exempel är investeringsprojektet EMC där leveranser av BIM-information enkelt måste kunna hanteras och underhållas, säger Fredrik Andersson, IT-arkitekt på Borås Energi och Miljö.

Komplexa BIM-modeller och anläggningsinformation

Den tekniska anläggningsinformationen är central information för stora delar av beställarens organisation. Begreppet anläggningsinformation avser både traditionell anläggningsdokumentation inkluderat 3D-modeller (BIM), men även utrustnings- och komponentdata samt ekonomirelaterad information.-

– MasterConcept erbjuder mer än bara hantering av CAD-ritningar och dokument. Idag är det olika roller och personer som ska kunna analysera vilka utrustningar som finns var i anläggningen för planering av exempelvis reservdelar. Med MasterConcept helt integrerade stöd för 3D-BIM med informationshanteringen kring dessa komplexa modeller kommer Borås Energi och Miljö få ett hundraprocentigt stöd för att strukturera informationen i framtiden, säger Lars Geidne CEO Ides AB.

Sigma IT Consulting partner i leveransen av MasterConcept

– Ides partner och återförsäljare Sigma IT Consulting kommer tillsammans med Ides AB att leverera tjänster och integrationer. Sigma IT Consulting som sedan hösten 2017 agerar partner i Sverige för Ides produkt- och lösningsutbud har lång erfarenhet av införande av system och integrationer.

Om MasterConcept BIM

MasterConcept BIM är en plattform för arkitekt- och konstruktionstekniska data där dokument , CAD-modeller, 3D-modeller tillsammans med objekt och utrustningsinformation blir strukturerade. MasterConcept innehåller även Facility Management med förebyggande underhåll, arbetsorder, felrapportering med tillhörande appar för arbete offline.

För norsk version, se längre ner på sidan. 

Ides AB och Ekeberg Marine AS har tecknat ett strategiskt partneravtal för den norska marknaden. Ekeberg Marine, som blir en Ides Partner, kommer att leverera tjänster och produkter baserat på Ides MasterConcept.

Ekeberg Marine AS är experter på dokumentation och konstruktion inom ett stort antal olika industrier, men framför allt inom marina tillämpningar. Ekeberg Marine levererar tjänster inom dokumenthantering, konstruktion för högspänning-, instrumentering- och kontrollsystem men även dokumentation och certifieringar kring säkerhetsklassad utrustning som exempelvis ATEX, tryckkärlsdirektivet (AFS 2016:1), NORSOK och EX-standarden.

Samarbete för en ökad säkerhet av anläggning

Som leverantör av tekniska tjänster under många år, har Ekeberg Marine konstaterat ett stort behov av informationshantering av anläggningar från projekt till underhåll.

– Det är viktigt att man har strukturerat anläggningsinformationen, allt ifrån dokumentation och data kring anläggningsutrustning, exempelvis 3D-modeller och elscheman till Förebyggande Underhåll. Med MasterConcept kan vi erbjuda ett kraftfullt centralt systemstöd. Ides har lång erfarenhet från olika industrier, men inte minst från den svenska Kärnkraftstekniska industrin, säger Hans Kulsrud, VD och grundare Ekeberg Marine AS.

Som en del av Ides partnernätverk, kommer Ekeberg Marine stötta och hjälpa sina kunder att implementera MasterConcept som ett livscykelstöd för verksamhetsprocesserna inom anläggningar.

– Den norska marknaden är viktig för oss som Nordiskt företag och Ekeberg Marine matchar vår partnerstrategi till fullo. Med deras erfarenhet från utredningar inom maskinsäkerhet, förordningar, standarder och lagar kommer vi tillsammans kunna erbjuda teknologi och kunskap som ett paket, säger Lars Geidne, CEO Ides AB

Ekeberg Marine AS, Norge, blir en del av Ides partner nettverk

Ides AB og Ekeberg Marine har signert en strategisk partneravtale for det norske markedet. Ekeberg Marine vil, som Ides partner, tilby produkter og tjenester basert på Ides MasterConcept i Norge.

Som en norsk tilbyder av tekniske tjenester i mange år, har Ekeberg Marine identifisert store potensialer for innsparinger innen informasjonsbehandling for prosessanlegg, fra prosjektfase til vedlikehold.

«Det handler om å behandle alt fra objektdata til dokumentasjon som 3D BIM-modeller, elektriske skjemategninger, utstyrsinformasjon for forebyggende vedlikehold. Med MasterConcept kan vi tilby støtte i en sentral «engineering-HUB». En unik plattform fra Ides AB med erfaring fra forskjellige industrier, ikke minst hos alle de svenske atomkraftverkene» sier Hans Kulsrud, daglig leder og grunnlegger av Ekeberg Marine AS.

Ved å bli med i Ides sitt partnernettverk, kan Ekeberg Marine hjelpe kunder med å implementere MasterConcept i en livssyklusprosess for behandling av tekniske data og dokumentasjon.

«Det norske markedet er viktig for oss som et nordisk firma, og Ekeberg Marine har en profil som matcher vår partnerstrategi. Med deres erfaring fra maskinsikkerhetsvurderinger og regulativer som ATEX, NORSOK og IEX Ex standarder, vil vi kunne tilby alle kunder vår teknologi og Ekeberg Marines tjenester som en pakke» sier Lars Geidne CEO av Ides AB.

Om Ekeberg Marine AS

Ekeberg Marine – EM – tilbyr tjenester og ekspertise innen flere engineering- og dokumentasjonsfelt. Firmaet ble stiftet i 2012 som et engineering-firma for olje & gass-, og marine-prosjekter over hele verden. I dag spenner ingeniørtjenestene bredere. EMs prosjekterfaring fra mange forskjellige områder innen engineering har ført selskapet til å levere dokumentasjon for prosessanlegg, og gjennomføring av digitalisering. Firmaet er også distributør for komponenter relatert til maskinsikkerhet og strømregulering.
EMs tjenester består hovedsakelig av:

  • Elektrodokumentasjon for skap og feltutstyr, ved å bruke forskjellige elektro-CAD verktøy.
  • Risikoanalyser og tiltaksplaner. Definering av Performance Level (PL) og SIL-nivå, dokumentasjon og evaluering av sikkerhetsdesign. EM baserer dette arbeidet på verktøyene CEDOC og SISTEMA, i tillegg til standardene NS-EN ISO 12100, NS-EN ISO 13849-1 og NEK EN 62061.
  • Kundeassistanse med ATEX og IEC Ex planlegging, utstyr og kalkuleringer. Kunnskapene dekker NEK IEC 60079-serien, NORSOK og forskjellige kundespesifikke normer (Statoils/Equinors TR-er o.l.)
  • Design og dokumentasjon av NORSOK dokumenter for elektroniske systemer, instrumentering og kontrollsystemer (inkludert SCD og SFC i følge NORSOK I-005).

Välkommen på Ides Community Conference den 13-14 november på Vadstena Klosterhotell. 

Ides Community Conference är en användarkonferens för dig som använder MasterConcept. Här samlas företag för att lyssna på externa presentationer och på Ides som delar med sig av tips och nyheter.

På ICC finns det representanter från många olika branscher och företag – från de största energibolagen och anläggningsleverantörerna i Sverige till små konsultfirmor.
Det är den bredden av kompetens som gör Ides Community Conference till ett spännande forum.

Information om innehåll, agenda, praktiska detaljer och anmälan finns nu på vår eventsida.

 

 

Ides AB och det kinesiska arkitektföretaget HSarchitects har tecknat ett licensavtal för livcykelstöd i BIM inkluderat Facility Management och Underhåll. HSarchitects investering är en del i deras strategi att tillsammans med Ides AB bygga en molnbaserad lösning för Underhåll baserat på BIM.

HSarchitects, som ägs av HSBIM, investerar i MasterConcept Ultimate 17 molnbaserade teknologi för att strukturera tekniska data, dokument, 3D-modeller och förebyggande underhåll i ett och samma system.

– Vårt företag ska ligga i framkant och anamma ny teknologi, därför fastnade vi för Ides MasterConcept. Med MasterConcept kan vi utveckla vår befintliga affärsverksamhet inom arkitektur och byggnadskonstruktion samtidigt som vi kan utveckla nya affärsområden inom ett längre livscykelperspektiv, säger Peter Wang, VD och grundare till HSarchitects

Med MasterConcept expanderar HSarchitects sin verksamhet att även omfatta drift och underhåll. BIM-produkterna i leveranser omfattar både Engineering Data HUB och Maintenance HUB som tillsammans gör det möjligt för projektavdelningen och underhållsavdelningen att arbeta mot samma centrala information.

– Tillsammans med HSarchitects skapar vi ett strategiskt partnerskap där vår plattform och molnlösningar kombineras till best practice i Kina. Vi flyttar fram positionerna för konfiguration av förebyggande underhåll till ett tidigt skede i projekteringen vilket gynnar underhållsmässigheten och övertagandet från projekt till förvaltning, säger Lars Geidne, CEO och grundare Ides AB

Om HSarchitects

HSarchitects är en av kinas mest kända privata arkitektföretag med ett långt förflutet. HSa har varit med och utformat ett stort antal av Kinas mest kända byggnadsverk och har sitt huvudkontor i Shanghai.

HSa har sitt ursprung från humanism för att skapa ett helt nytt synsätt inom design med partnerskap. Allt för att duktiga talanger kan arbeta tillsammans för att skapa ett gemensamt högt värde. Över åren, trots kraftig expansion, har HSa aldrig avvikit från sin humanistiska ledstjärna.

I sin egenskap av företagets varumärke “HS” kommer kombinationen från de två Kinesiska tecknen där “H” är en förkortning av “Han” som refererar till en gedigen och traditionell kultur och ”S” en förkortning av ”Si” på Kinesiska som representerar konstant tänkande och undersökande.

Genom kombinationen ”HS” är intentionen att visa på en hängivenhet att leverera de bästa tjänsterna inom arkitektur i Kina.

I jämförelse med en centraliserad organisationsmodell som traditionella kinesiska institut för arkitektur, bygger HSa en helt annorlunda projektmodell med medlemmar från olika områden såsom planering, byggnadskonstruktion, MEP, landskap, inredning tillsammans med det nyskapade affärsområdet för BIM.

“Det är 10 år sedan Ides expanderade sin verksamhet till Kina och Ides Shanghai Ltd grundades. Under dessa år har vi träffat många företag, byggt ett stort nätverk och utvecklat goda relationer med många kunder. Vi har gjort avtryck inom både den kinesiska byggnadsindustrin och energimarknaden under åren som gått med fantastiskt resultat.

Det är med glädje vi ser att vår utveckling får ständig inspiration av både våra kinesiska och svenska kunder. Det har varit vårt mål från början – att MasterConcept ska vara väl anpassat för olika arbetskulturer och verksamhetsprocesser.

Efter 10 år i Kina känner vi oss trygga i rollen som systemleverantör av tekniska lösningar till en av världens största marknader. Med en ledstjärna att stötta våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga på en allt större internationell marknad – nu och i framtiden.

Fortsätt följ oss på våra kommande 10 år i Kina.”

Lars Geidne, VD, Ides AB

Vi finns på Underhållsmässan 13-16 mars och vill gärna träffa dig på mässan!

Vi kommer ställa ut tillsammans med Sigma IT consulting och ni hittar oss båda i monter B01:19.

Här kan du hämta din kostnadsfria entrébiljett till mässan. 

Om Underhållsmässan 

Europas största fackmässa inom drift och underhåll.
Mötesplatsen är branschöverskridande men har sin tyngd inom industrin. Omkring 300 företag ställer ut och till Underhåll kommer fler än 10 000 besökare från en rad olika branscher.

Med fokus på branschens viktigaste frågeställningar bidrar mötesplatsen till ökad förståelse för hur rätt utfört underhåll bidrar till stora lönsamhetsförbättringar, oavsett om det handlar om industri eller offentlig verksamhet.

 

Ett rop på hjälp

Vi vill uppmana alla företag och människor som har möjligheten, att göra en förändring för dem som har mindre än ingenting.
Alla vet att barnen drabbas hårdast i svåra situationer, de vet inte varför saker händer och barnen är definitivt inte orsaken.
Till följd av detta förlorar barnen sin barndom där lek och glädje skall dominera vardagen. De kommer växa in i vuxenvärlden med sår och ärr, inte bara på utsidan utan dessutom inombords. Ärr och sår som ingen skall behöva bära själv.

Även detta år sponsrar vi därför Rädda Barnen i deras viktiga arbete med att skydda barn i mer än 120 länder. Rädda Barnen jobbar dessutom med att se till att vi alla efterlever FN Barnkonvention som antogs av Generalförsamlingen den 20 november 1989.

Leta därför upp din lokala organisation och ge ett bidrag. Och du, vänta inte.
Tillsammans gör vi det möjligt att ge en förändring för de mest utsatta.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Ides!

 

Mjukvaruföretaget Ides AB och Sigma IT Consulting har tecknat ett strategiskt partneravtal. Tillsammans erbjuder de tjänster och system för svensk och internationell anläggningsindustri.

Sigma IT Consulting är implementationspartner och erbjuder nu tjänster och system baserade på programvaruplattformen MasterConcept. Sigma kan nu implementera ett tekniskt dokumenthanteringssystem kombinerat med teknisk anläggningsdatahantering, helt integrerat med affärsprocesserna kring underhåll.

– Med en så erfaren partner som Sigma får våra kunder den bästa professionella vägledningen i att implementera vårt system i kombination med kritiska affärsprocesser i en komplex IT-infrastruktur, säger Lars Geidne, VD Ides AB

Plattformen MasterConcept är baserad på de grundläggande elementen inom anläggning och BIM-modellering, vilka är objekt, individer och artiklar. MasterConcept hanterar tekniska aspekter som bilder, 3D-modeller, CAD-filer i kombination med underhåll och tekniska anläggningsdata genom hela livscykeln.

– Med MasterConcept flyttar vi fram affärsprocessen för underhåll till ett tidigt skede i anläggningsprojekten istället för efter projektleverans som det görs idag. Genom att samla och strukturera alla tekniska data i ett centralt system redan i början av projektet får våra kunder en plattform med data som är avgörande ur ett livscykelperspektiv, avslutar Peter Lorenz, Manager, Asset by Sigma.

Om Sigma

Sigma Group består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar Sigma sitt tekniska kunnande, sin spetskompetens och passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Sigma har över 3,400 medarbetare i elva länder och ägs av Dan Olofsson-familjens holdingbolag Danir AB.

Om Ides AB och MasterConcept

Ides AB är en svensk koncern med ett förflutet från mjukvaruutveckling sedan 1985.  MasterConcept är Ides programvara för skapande och organisering av tekniska anläggningsdata, byggnadsteknisk information och tekniska produktdata under ett projekts alla faser: konstruktion, projektgenomförande, underhåll och framtida driftanalyser. Ides hjälper till att strukturera affärsrelaterad- och operationell information såsom projektdokumentation, tekniska data om objekt, informationsobjekt, 3D-modeller, CAD-dokument samt Microsoft Office-dokument. Ides kunder är verksamma inom infrastruktur, byggnation, sjukhus, järnväg, tunnelbana, kraftnät, vindkraft, vattenkraft, värmekraftverk och marin som dagligen arbetar i Ides programvara MasterConcept.

 

För mer information, kontakta:
Lars Geidne
VD
Ides AB
email: lars.geidne@idesglobal.com
tel: +46 (0)736 656466
www.idesglobal.com

Peter Lorenz
Manager Asset by Sigma
Sigma IT Consulting
email: peter.lorenz@sigma.se
tel: +46 (0)703 09 34 07
www.assetbysigma.se