Ides Master concept 22 levereras

Ides AB meddelar att leveransen av Master concept Ultimate 22 pågår för fullt till samtliga kunder globalt.

Master concept Ultimate 22 leveranser omfattar såväl applikationerna docMaster, elMaster och proMaster. Med utökat stöd för SQL server ges befintliga och nya kunder möjligheten att välja server plattformar som passar bäst för befintlig IT infrastruktur eller cloud service.

Release 22 har nu stöd för Informationssäkerhet (ISM, Information Security Management) med klassningshantering men även utökad resursplanering i Underhåll med assetMaster för iOS, Android och Windows.

Master concept 22 inbyggda CAD applikationer har dessutom stöd för senaste teknologin från Autodesk samt Bricsys.

Med Ultimate 22 lanseras också ett helt nytt projektstöd för ett kvalitetssäkert digitalt informationsflöde för en effektivare tillgångsförvaltning projectHub.