Med Master concept kan all information användas av all personal,

under konstruktion, byggnation och efter driftsättning.